Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad. Stiftelsen har därutöver till uppgift att vara sjöfolket till hjälp och stöd vid sjukdom och förmedla kontakt mellan sjömännen och deras anhöriga, ävensom att i övrigt utöva kristen och social verksamhet bland sjöfolk och deras familjer.


Stiftelsen hyr en samlingslokal på nedre plan med hamnutsikt i huset på Amerikagatan 2.

Sjöfolk och deras anhöriga är välkomna onsdagar kl. 11-14, med särskilt program vissa dagar. (Med reservation för förhinder.)

Gudstjänst firas varje söndagar kl. 13. (Med reservation för förhinder.) För mer information kontakta Sune Karlsson 070- 3735529.
Sommaruppehåll juni-augusti.

Gåvor och minnesgåvor
För gåvor går det bra att använda vårt swishkonto eller 90-konto.
För minnesgåvor är det lämpligast att änvända 90-kontot.
Swishnummer och 90-kontonummer finns längst ner på den här sidan.

TACK
Till alla er som har skänkt gåvor, kollekter och minnesgåvor
till Sjömanskyrkan vill vi framföra ett stort tack.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift

Integritetspolicy
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift (Sjömanskyrkan) är mån om dig och om våra kunder och i vår integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy.
 

Swisha oss gärna en gåva:

123 387 87 41

90 konto 90 03 43-5, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.