Gåvor

90 konto, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Vill du skänka en gåva till vår verksamhet?

Vårt pg konto är 90 03 43 - 5 eller bg 100-8978,
det går också bra att swisha din gåva till 123 387 87 41

Vill du skicka en minnesgåva efter en avliden skriv då på ik vem gåvan gäller, namn på de som är givare och till vem vi skall skicka minnesbladet.