Gåvor

90 konto, svensk insamlingskontroll.

 

Vill du skänka en gåva till vår verksamhet?

Vårt pg konto är 90 03 43 - 5 eller bg 100-8978

Vill du skicka en minnesgåva efter en avliden skriv då på ik vem gåvan gäller, namn på de som är givare och till vem vi skall skicka minnesbladet.