Gudstjänst Gudstjänst

Gudstjänst

Söndag 24/9 kl. 13.00
Sune Karlsson
Ulla Gyllenros

Kyrkkaffe
Välkommen!Med reservation för ev. ändringar