Gudstjänst Gudstjänst

Gudstjänst

Söndag 26/11 kl. 13.00

Ib Pihlblad
Ulla Gyllenros

Kyrkkaffe 
Välkommen!Med reservation för ev. ändringar