Personal

Ib Pihlblad

Sjömanspräst

Mobil: 070-306 66 44

ib.pihlblad@svenskakyrkan.se

 

Astrid Linárd Ehrman

Intendent

Telefon: 031-855902

astrid.ehrman@svenskakyrkan.se


Bodil Carlund

Reception
Telefon: 031-855901

tel växel 031-140388, 

sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Köket
Telefon:
031-
855906

Assistent
Marina
tel:031-855904
marina.bengtsson@sjomanskyrkan.se

 

Uthyrning/
Värdinna
Viola
Tel 031-855903

vardinna@sjomanskyrkan.se