Redan på 1920-talet fanns ett behov av fritidsutrymmen för sjöfolket.

År 1943 donerade major Herbert Jacobsson tillsammans med sin hustru Karin, född Broström 600.000 kr. Ytterligare 400.000 kr skänktes 1948 av en okänd givare, som senare visade sig vara familjen Broström. Detta gav möjlighet att projektera ett hus för sjömännen som skulle kallas Sjömansgården.

Göteborgs stad upplät marken uppe på berget vid Stigbergsliden. Tomten kallades "Lyckans berg". Vid invigningen skänkte rederifirman Axel Broström & Son 100.000 kr som hjälp till driftskostnaderna.

Sjömansgården invigdes den 29 september 1954 av Biskop Bo Giertz. Invigningen gästades av 300 personer. Totalt kostade bygget 1,5 miljon kronor. Några dagar senare fick Sjömansgården besök av HKM Drottning Louise. Drottningen uttryckte sin glädje över att få se Sjömansgården - då min bror varit sjöman.

Sjömansgården blir Sjömanskyrka
Sjömanskyrkan i Göteborg hade tidigare sin verksamhet förlagd i Johanneskyrkan.
1985 såldes Johanneskyrkan till Göteborgs kyrkliga samfällighet som 2018 sålde den till Göteborgs Stadsmission för 1 krona. Sjömanskyrkan flyttade då sin hemvist till Sjömansgården på Stigberget ett stenkast bort.

Ett stor och varmt tack till alla generösa gåvogivare och besökare som stöttar vår verksamhet.