Sjömanskyrkan i Sverige

 

Svenska kyrkan

Sjöpenionärernas Klubb Göteborg

Svenska Fyrsällskapet

Svenska Sjöräddningssällskapet

Maritiman

Ostindiefararen

Kamratföreningen Flottans Män

Sjöfartshögskolan

Sjömansservice
Sjöfartstidningen