SSRS. Svenska Sjörräddningssällskapet

Maritiman.

Ostindiefararen.

 

Flottans män.

Sjöfartshögskolan

ICMA.

Svenska kyrkan.

Sjömanskyrkan i Sverige

 

Sjömansservice Sjömansservice
Sjöfartstidningen Sjöfartstidningen