I en hamn nära dig

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift bedriver verksamhet i Halmstad, Göteborg och Uddevalla. Vår främsta uppgift är att arbeta för en diakonal verksamhet med sjömän och hamnarbetare i fokus. Det gäller allt ifrån båtbesök i hamnen, hembesök och sjukbesök, till den dagliga verksamheten med Kafé Kuling på Amerikagatan i Göteborg. Där firas också gudstjänst varje söndag kl. 13.00

Det är viktigt för Sjömanskyrkan att hålla kontakt med elever och lärare vid skolor som har sjöfartsutbildning. Geografiskt täcker vi upp från Bohuslän i norr där vi har en mobil enhet, hela området kring Göteborg och ända ner till Halmstad i söder. Även i Halmstad bedrivs kaféverksamhet, gudstjänster och programkvällar.

Göteborg

Halmstad

Bohulslän

Nytt från kyrkorna i Göteborgs Stift