Hans-Evert Renérius
Sjömanspräst
Telefon: 031-85 59 09
hans-evert.renerius@svenskakyrkan.se

Astrid Linárd Ehrman
Intendent
Telefon: 031-855902
astrid.ehrman@svenskakyrkan.se

Bodil Carlund
Reception

Telefon 031-140388 
sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Marina Bergtsson
Assistent
Telefon: 031-855904
marina.bengtsson@sjomanskyrkan.se

Anneli Schilhaneck
Ekonomibiträde och lokalvård

Maria Isolda Clemente
Köket/Café Kuling
Telefon: 031-855906