Redan på 1920-talet fanns ett behov av fritidsutrymmen för sjöfolket.

År 1943 donerade major Herbert Jacobsson tillsammans med sin hustru Karin, född Broström 600.000 kr. Ytterligare 400.000 kr skänktes 1948 av en okänd givare, som senare visade sig vara familjen Broström. Detta gav möjlighet att projektera ett hus för sjömännen som skulle kallas Sjömansgården.

Göteborgs stad upplät marken uppe på berget vid Stigbergsliden. Tomten kallades "Lyckans berg". Vid invigningen skänkte rederifirman Axel Broström & Son 100.000 kr som hjälp till driftskostnaderna.

Sjömansgården invigdes den 29 september 1954 av Biskop Bo Giertz. Invigningen gästades av 300 personer. Totalt kostade bygget 1,5 miljon kronor. Några dagar senare fick Sjömansgården besök av HKM Drottning Louise. Drottningen uttryckte sin glädje över att få se Sjömansgården - då min bror varit sjöman.

Sjömansgården blir Sjömanskyrka
Sjömanskyrkan i Göteborg hade tidigare sin verksamhet förlagd i Johanneskyrkan.
1985 såldes Johanneskyrkan till Göteborgs kyrkliga samfällighet som nu hyr ut den till Göteborgs Stadsmission. Sjömanskyrkan flyttade då sin hemvist till Sjömansgården på Stigberget ett stenkast bort, där den nuvarande verksamheten tog sin form. 

I Göteborgs sjömanskyrka bedrivs daglig café och lunchverksamhet, varje söndag hålles gudstjänst (sommaruppehåll). Många gästar vår tidningshörna eller kommer till Sjömanskyrkan för att träffa vänner och umgås.

Vårt kyrkorum, till lika samlingssal med utrymme för 200 personer, passar utmärkt för konserter, föredrag och filmvisning. I direkt anslutning till denna finns två rymliga gästmatsalar med fantastisk utsikt över Göta Älv och den Norra Älvstranden.

Förutom verksamheten på Stigberget bedriver kyrkan en diakonal verksamhet vilken inkluderar såväl båtbesök, besök på skolor med sjöfartsutbildningar som hembesök hos sjöfolk. Sjömanskyrkan i Göteborg är en stiftelse där allt överskott går oavkortat till den diakonala verksamheten.

Ett stor och varmt tack till alla generösa gåvogivare och besökare som stöttar vår verksamhet.