Gudstjänster

På grund av rådande läge och omsorg om våra gäster har vi valt att tills vidare ställa in våra gudstjänster.

Diakonal verksamhet

Gåvor

Vill du skänka en gåva till vår verksamhet? Eller vill du skicka en minnesgåva efter en avliden skriv då på ik vem gåvan gäller, namn på de som är givare och till vem vi skall skicka minnesbladet.

Vårt pg konto är 90 03 43 - 5 eller bg 100-8978,
det går också bra att swisha din gåva till 123 387 87 41

90 konto, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Kollektcirkulär

 
KOLLEKTCIRKULÄR
1 e. tref.
2020-06-14
Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
 
Sjömanskyrkan är kyrkan för sjöfolket och finns i hamnar runt om i världen.  Göteborg är Skandinaviens största hamn där fartyg av många olika slag lägger till för lossning och lastning. Tiderna som fartygen ligger vid kaj är korta men många sjömän, oavsett nationalitet, hoppas på ett besök från sjömanskyrkan. Det kan gälla allt från hjälp med att kontakta familjen, samtal med någon utomstående till att kunna fira mässa.
Den vackra byggnaden Sjömanskyrkan har hittills utnyttjas som träffpunkt, inte minst för många äldre och pensionerade sjömän. Byggnadens framtid är osäker men verksamheten behövs även framgent. Många äldre sjömän har genom året haft caféet som sitt andra hem där man kan samtala och finna gemenskap.
Vi besöker även det äldre sjöfolket, som på grund av olika sjukdomar eller handicap blivit ensamma. Vi stöttar, hjälper och ger konkret vård och kärleksfull omtanke. Sjömanskyrkan vill att ingen ska glömmas bort.
Sjömanskyrkan befinner sig i en brytningstid. Vi vet att vårt arbete bland sjöfolket behövs och uppskattas, men resurserna är på upphällningen. Korta liggtider i hamn, internet m.m. kräver nya arbetssätt, men vi vet att den personliga kontakten behövs.
Sjömanskyrkan ber om Ditt stöd till vår verksamhet nu och i framtiden!
 
Styrelsen
 
 
PS! Vi vore tacksamma om ni ville infoga oss som sjömanskyrka i kyrkans förbön denna söndag. Förslag: Vi ber för sjömanskyrkan i Göteborg. Var med Din Helige Ande nära alla medarbetare och alla dem som kommer i kontakt med Sjömanskyrkan längst vår kust. Du som stillade stormen och fick havet att lägga sig ingjut hopp och mod och  låt Sjömanskyrkan få vara en utsträckt hand präglad av Din värme, omtanke och kärlek.
Vi ber för dem som seglar till sjöss och har det osäkra havet som arbetsplats. Omslut dem med Ditt mäktiga beskydd och var med dem i deras arbete ombord. Låt dem också vara vissa om att de har en Gud och Fader som vill dem väl.